Nükleer santraller nasıl kapatılır?

Nükleer santrallerin hizmet dışı bırakılması, maliyeti yüksek ve uzun vadeli bir süreçtir. Nükleer atıkların güvenli bir biçimde kaldırılması, araçlar ve tesislerin radyasyon kalıntılarından arındırılması, bu işi çok masraflı ve yıllar süren uzun bir süreç haline getiriyor.

 

Bir nükleer santralin tamamen kapatılabilmesi için bütün santralin yapıldığı gibi parça parça sökülmesi ve tüm santral sahasının yeşil alan statüsüne (insanlar, hayvanlar ve bitkiler açısından güvenli) dönüştürülmesi gerekmektedir. İşletmeciler, hâlihazırda santralde bulunan nükleer atığı, radyoaktif materyalleri, nükleer yakıtı, ayrıca radyasyonlu ekipmanları ve binaları kaldırmalıdırlar.

 

İki strateji izlenir:

Dekontaminasyon: Nispeten daha hızlı bir yöntemdir. En az 7 yıl sürer ve santral sahasını tekrar kullanıma açmak daha çabuk olur. Santraldeki tüm yakıt ve donanım kaldırılır, ayrıdan güvenli bir bölgede depolanır ve radyasyondan arındırılır. Yakıt ve donanım, santral yerleşkesindeki tüm radyoaktif materyaller ve radyasyona maruz kalmış her türden şey anlamına gelmektedir.

 

Güvenli Depolama: ‘Ertelemeli Söküm’ olarak da bilinir. Reaktör ve donanım kontrol altında takip edilir, radyasyon seviyesinin güvenli seviyelere düşmesi beklenir. Güvenli Depolama, 50 yıla yakın süren kontrollü takibi ve 10 yıla yakın süren dekontaminasyon’u içerir. Güvenli Depolama stratejisindeki uzun zaman aralığı, bir kısım radyoaktivitenin güvenli seviyelere düşmesine yardımcı olur. Böylelikle, arındırılması gereken radyoaktif materyallerin miktarı azalır, nükleer santrali hizmet dışı bırakma giderleri azalmış olur. İşletmeciler için güvenli depolama tekniği daha kullanışlıdır çünkü santrali kapatma masrafları uzun bir zaman aralığına yayılır.

 

Üçüncü bir teknik olan gömme tekniği, ABD’deki ticari nükleer reaktörler için kullanılmaz fakat başka ülkelerde kullanılmıştır. Gömme tekniği, bütün alanın betona gömülmesidir. Ukrayna’daki Çernobil 4 reaktörü bu teknik kullanılarak radyasyon sızıntısına karşı dizayn edilmiş çelik kafes içinde gömülmüştür.

 

Nükleer santrali emekliye ayrıma işlemi ve kullanılan teknikler, radyoaktif kirlenmenin boyutu ile ilgilidir. İşletmeler her iki yöntemi de kullanabilirler. Günümüzde işletmeler, kullanılmış nükleer yakıt artıklarını her iki yöntemde de soğutma havuzlarında ve ardından kuru depolama şeklinde santral sahasında depolamaktadırlar.

 

619 MegaWatt gücündeki Haddam Neck nükleer santrali, 1997 yılında kapatılmaya başlanmış, dekontaminasyon yöntemi ile 2007 yılında tamamen kapatılmıştır. İşlem 893 milyon dolara mal olmuş.

 

556 MegaWatt’lık Kewaunee nükleer santrali, 2013 yılında kapatılmış, güvenli depolama metodu ile kapatılacak santraldeki işin tamamlanması 2073’ü geçebilirmiş. Santrali işleten Dominion Power firması, tahmini olarak 1 milyar dolar maliyet çıkarmış.

 

 

Kaynak: eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=33792