NATO’nun Nazi Başlangıcı. Batı, Hitler’in hedeflerini nasıl yürürlüğe koydu.

 

NATO’ya dünyaya hükmetme hakkını kim vermiştir?

Yazar, birçoğu Hitler destekçisi olan Batılı zengin elit tabakanın, Nazi hiyerarşisinin büyük çoğunluğunu Almanya’dan kurtarıp önemli pozisyonlara yerleştirerek Rusya’ya karşı yürütülen ve onlarca yıldır süren savaşın devam ettirildiğini açıklıyor.

Geçmişte ve günümüzde, %1’lik elit zenginlerin çıkarttığı savaşlarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir, 1918’de Winston Churchill’in Bolşevik tehdidine karşı ant içtiği “doğar doğmaz boğazlama” yöntemi formülleniyor ve hayata geçiriliyor. Bu iğrenç hedef, ana akım medyanın (Batı medyası) tamamen kontrol altında tutulması ile daha da ileriye götürülmüştür.

 

Birçok yazar, İngiliz ve Amerikalı elit zenginlerin Hitler’i finanse ederek Nazilerin Almanya’da gücü tamamen ele geçirmesini sağladıklarını belgeleriyle kanıtlamış ve yayımlamışlardır. Silahların yönü Batı’ya dönünce, Nazilere karşı defansa geçmişlerdir.  İngiltere’de Sağcıların Kulübü’nden  (The Right Club) elitler, Nazilerin Yahudilere, Komünist ve Sosyalistlere karşı eylemlerini gizlice desteklemişlerdir. Wellington Dük’ü, ırkçı bir Yahudi, Arap düşmanıdır (Koyu renkli insanlara karşı düşmanlık.)  ve Sağcıların Kulübü’nün üyesidir. Hain Kral lakaplı 8. Edward, Adolf Hitler’in yakın arkadaşıdır. Görevden el çektirilmesinin sebebi, İngiliz savaş belgelerini ve operasyonlarını Nazilere sızdırmasıdır. Aristokrasi, Elit tabaka, asiller yani soylular, halk ile zenginliklerini paylaşmak istememektedir. Hitler’de aynı amaca hizmet etmektedir.  Almancası untermenschen (untermensch) olan, anlamı Doğu’dan gelen tüm ırklar, cilt rengi koyu olan tüm ırklar, bu ırkların tamamen yok edilmesi Hitler’in A planıydı.

 

İçlerinde New York Federal Rezerv Bankasının da bulunduğu Batılı Dünyanın (Elitlerin) merkez bankalarının ortak operasyonu ile ‘Uluslararası Ödemeler Bankası’ (Bank for International Settlements) kurulur. İngiltere Bankası’nın patronu Montagu Norman, bir Hitler fanatiğidir. Nazil ordusu 1938’de Avusturya’ya girdiğinde Avusturya’nın altın depoları boşaltılıp Batı Dünyasının ortak bankası Uluslararası Ödemeler Bankası’nın kasalarına gönderilmiştir. Bir gün sonra Naziler Prag’a girer, Çekoslovakya Ulusal Bankası yöneticilerini 48 milyon dolar değerindeki altın stoklarını devralmak için rehin alırlar. Altın çoktan Londra kasalarına gönderilmiştir, Montagu Norman ile irtibat kurulur. Norman, paraları Almanlara gönderir.

 

Amerika Birleşik Devletleri henüz emperyalist bir güç haline gelmemiştir, fakat ABD’li zengin elit zümre ve İngiliz elitler ile aynı görüşleri paylaşmaktadırlar. Adolf Hitler ve Nazi partisini destekleyerek Almanya’yı ele geçirmesini sağlayan zengin elitlerden biri de Prescott “BUSH” dur. Prescott Bush, George Herbert Walker Bush’un babası ve G. W. Bush’un büyük babasıdır. İkisi de ileride ABD başkanı olacaklardır. G.W. H. Bush,  ayrıca bir dönem CIA başkanlığı yapacaktır. Bu savaş suçluları, itaatkâr medyanın sayesinde sağ görüşlü Amerikalılar arasında popülerliklerini sürekli korumuşlardır.  İtaatkâr medya, onların Nazi-sever geçmişini halkın çoğunluğundan gizlemeyi başarmıştır.

 

Webster G. Tarpley ve Anton Chaitkin, George Bush hakkında yazdıkları kitapta şunları anlatıyor:

1942 yılının Ekim ayında Prescott Bush, Brown Brothers Harriman bankasının ortaklarındandı. 18 yaşındaki, gelecekte ABD Başkanı olacak ‘George’ ise askeri pilot olmak için eğitimine başlamıştı. 20 Ekim 1942’de ABD hükümeti, New York’ta Prescott Bush’un idaresindeki Alman Nazi banka operasyonlarına el koydu. Düşman ülkelerle ticaret yaptığı gerekçesiyle hükümet, P. Bush’un bankası Union B.C.’ye el koyar. Union Banking Corp.’daki tamamı Prescott Bush, E. Roland Harriman, diğer üç Nazi yönetici ve Bush’un 2 diğer ortağına ait olan hisseler hükümete devredilir.

 

Tarpley ve Chaitkin şunları ekliyor:

Adolf Hitler’i finanse ederek ve silahlandırarak, Hitler’in Almanya’da gücü ele geçirmesinde Başkan Bush’un ailesi başrolü oynamıştır. Prescott Bush ve diğer Union Bankası ortaklarının Nazilerin paravanı olduğuna hükmedilirken, ABD hükümeti önemli bir tarihi gerçeği atlamış, dillendirmekten sakınmıştır:  Hitler ve onun Nazileri, hangi koşullarda ve şekilde Prescott Bush’un başkanlık yaptığı, New York ve Londra’da merkezlenen grup tarafından silahlandırılmış, görevlendirilmiş ve talimatlandırılmıştır?

 

Adolf Hitler’in iktidara yükselmesini destekleyenlerden biri de Henry Ford’dur.  Henry Ford, İngiltere için uçak motorları üretmeyi reddetmiş, yerine Alman ordusunun bel kemiğini oluşturan 5 tonluk askeri kamyonlar için parçalar üretmiştir. Nazilerle bağları olan ABD’li fabrikatörlerin sayısı burada sayabileceğimizden çok fazladır. Charles Higham’ın kitabından listeye ulaşabilirisiniz. (Trading With The Enemy: the Nazi-american plot 1933 – 1949)

 

Şüphesiz, Batı’nın tüm zenginleri Hitler’in tarafındaydı. Askeri yığınak yapabilmesi için Hitler’i finanse ediyorlardı. Hitler, onlara ihanet edip İngiltere’ye saldırınca işin seyri değişti. Batı, birlik oldu. Hatta Batılılar, Hitler, İngiltere’ye saldırınca bir anda Hitler’i bozguna uğratacak en önemli güç Sovyetler Birliği ile müttefik oluverdiler. (Sovyetler Birliği, 2. Dünya savaşında 20 Milyondan fazla kayıp vermiştir.)

Oysaki 2. Dünya savaşının ardından, İngilizler ve Amerikalılar güçlerini Sovyetlere karşı yeniden birleştirirler. Bu sefer İngiltere ve ABD, Nazilerin en azılı savaş suçlularını kendi hükümetleri ve müfettişlerinden kurtarırlar ve Amerikan-İngiliz terör şebekesinin içine dâhil ederler.

 

ABD’li liderler, Birleşmiş Milletler’in kurulmasından hemen sonra,  halka karşı methettikleri yeni kuralları çiğnemenin bir gereklilik, daha doğrusu menfaat meselesi olduğunu keşfederler.  Böylelikle kanun ve yasalardan yakayı kurtarabilmek için yeni sistemler geliştirirler. Bunlardan biri de ABD’nin eylemlerini, işlenen suç ne olursa olsun, uluslararası kanunlardan kaçırabilmek için kurulan devasa boyutta bir teşkilattır, gizli kapaklı, örtülü müdahale birimidir. (CIA’den bahsediliyor.)

 

Batı, bir yandan gizli örgütler ve örtülü müdahalelerin planlarını yaparken, diğer yandan da NATO isimli terör örgütünü kurar, diğer adıyla Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. NATO, tamamıyla bir Nazi girişimidir. Örneğin, Hitler’in Rusya ile ilgili bölümünün başkanı, Nazi generallerinden Reinhard Gehlen  gizlice ABD’ye getirilir. Nazi General, beraberinde getirdiği Sovyetler Birliği ile ilgili gizli belgelerle ABD’nin Rusya Masasını/Bölümünü kurar. Bu bölümün ismi bir süre sonra   C.I.A.  olacaktır.

 

Nazi Generali Reinhard Gehlen, bir süre sonra savaş sonrası Almanyası’na döner.  Almanya’nın Gizli İstihbarat Servisi BND’nin başına geçirilir. ABD’deki ile birlikte ikinci Rusya bölümü kurulur. İkisi de güç birliği yapmışlardır. Amaçları Sovyetler Birliği’ni ve Komünizmi yok etmektir.

 

(Ek yorum: Asıl amaç, savaşların devam ettirilmesidir. Sahte bir düşman yaratıp, yeni savaşların, silahlanma yarışlarının devam ettirilmesi. Komünizme karşı, Amerikan müdahalelerinin haklı gösterilmesi ve hedef ülkelere Komünizm ile savaş adı altında, ABD kuklası hükümetlerin yerleştirilmesidir.

Bu savaş ve kaos ortamlarında ABD’nin Askeri Silah Endüstrisi ihya olmaktadır. Amerikan emperyalizmi yaygınlaştırılırken, hedef ülkelerin doğal kaynakları, petrol, madenleri ve insan gücü sömürülecek, ülkeler üretemez ve kendi ayakları üzerinde duramaz hale gelecektir.)

 

Yüzlerce, hatta binlerce Nazi, ABD, İngiltere ve Kanada’da yeni bir hayata başlarlar. Soğuk Savaş döneminin fitilleri ateşlenirken,  toplu katliamlar yapan Naziler, Hitler’i destekleyenlerin buyruğunda politika belirleyici oluvermişlerdir.  Bilindik eski Naziler tekrar görev başındayken, küresel sermayenin esaretine karşı meydan okumaların önüne geçebilmek için, her türlü iğrenç yöntem Sovyetler aleyhinde kullanılır.

 

1954’de NATO’ya katılan Batı Almanya, Konrad Adenauer başkanlığındaki eski Nazilerle yönetilmektedir.  Gehlen’le yakın ilişkilere sahip Nazi sevdalısı Allen Dulles CIA başkanı, kardeşi John Foster ise Dış İşleri bakanı olur. NATO, yakın zamanda mahkemelerde yargılamadan dönüp aklanmış gerçek Nazileri organizasyonu içerisinde önemli pozisyonlara getirecektir.

 

General-Adolf-Heusinger-NATO-Hitler-Nazi

 

Birkaçını saymak gerekirse, General Hans Speidel, 1957’de AFCENT’in başına getirilir. Amiral Friedrich Guggenberger, NATO’nun Washington’daki askeri komitesine,  General Adolf Heusinger (Gehlen’in eski amiri.) komitenin başkanlığına oturtulur. Nazi eski Generali Reinhard Gehlen, Avrupa’daki NATO organizasyonlarında önemli pozisyonlara sayısız Nazi işbirlikçilerini yerleştirir. Bunlardan biri, SHAPE (istihbarat) başkanı İngiliz Tüm General Charles Traver’in yardımcısı olan Albay Hennig Strumpell’dir.  Albay Heinz Koller-Kraus, AFCENT’de lojistik bölümüne başkan yapılır. Gehlen’in daha birçok adamı NATO’nun saflarına katılıp örgütün politikalarını belirleyeceklerdir.

 

NATO ve CIA, eski Nazilerin entegre edilmesiyle Gehlen’in eski Nazi İstihbarat Servisinin bir uzantısı haline bürünmüş, (Nieue World Ordnung) çıkış yeri Berlin olan Yeni Dünya Düzeni’nin merkezleri, Langley, Virginia’daki CIA merkezi ve Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) oluvermiştir.

 

ABD’li elitler, Joseph Goebbels’in Nazi Propaganda Bakanlığı’ndan (Reich Ministry of Public Enlightenment and Propaganda) dersler çıkarıp, şu ana kadar eşi ve benzeri olmayan dünyanın en sofistike propaganda ağını kurarlar.

Bundan sonra BATI’nın yürüteceği tüm savaşlara aldatıcı, hileli, ‘sahte’ isimler verilecektir.  Demokrasi için Savaş, Barış için Savaş, İnsanlık için Savaş, Adalet için Savaş vb. isimlerle halktan gerçekler saklanacaktır. Kanada ve İngiltere’yi yöneten elit zümre de aynı ilkelere kolayca adapte olurlar.

 

ABD - İngiltere - Nazilerin, Yeni Dünya Düzeni için “Propaganda Savaşlarında” kullanacakları ilk oluşum, Özgür Avrupa Radyosu’nun  (Radio Free Europe ve Radio Liberty) kurulmasıdır.  İki radyonun da çalışanlarını Gehlen’in eski Nazi arkadaşları oluşturmaktadır. CIA, bu radyoları finanse etmektedir.

 

Bu katliamcı Naziler (Şimdi ABD-CIA için çalışıyorlar.), bir Macaristan Bölümü kurarlar. Macaristan’daki Nazi destekçilerine rehberlik ederler ve silah yardımı yaparlar. CIA ile birlikte Macaristan’da halkı kışkırtarak ‘Macar Devrimi’nin (Macar Ayaklanması) fitilini ateşlerler.  Sovyetler, ayaklanmayı acımasız bir şekilde bastırır.  Zaten planlanan tam da budur. ABD, Batı için kaç kişinin öldüğü nasıl öldüğü önemli değildir. Bu olay Sovyetlere karşı propaganda maksatlı kullanılacaktır. Kötülük İmparatorluğu yok edilmelidir. (Sovyetlerden bahsediyor.)

 

1931’de Nazi partisine katılan Dr. Eberhardt Taubert, kısa sürede özel bir rütbeye yükseltilir, Nazi Propaganda Bakanlığından (Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı) Joseph Goebbels’in yandaşlarındandır. Taubert, savaştan sonra Güney Afrika’ya kaçar. Johannesburg’da yeni nesil Nazilerin arasında rahata kavuşur, Apartheid sistemini dizayn ederler. (İnsanları deri renklerine göre ayıran sistem. Beyaz ırk, en üstün ırk kabul edilir.)

 

Taubert, 1950’de Almanya’ya geri döner.  Almanya Federal Haber Alma Servisi’nde (İstihbarat) (BND) Eski Nazi arkadaşı Reinhard Gehlen’in yanında çalışmaya başlar. Taubert, BND/CIA’deki yeni görevinde,  CIA tarafından desteklenen bir örgütün başkanlığına oturtulur, ayrıca Alman Savunma Bakanı eski Nazi Franz Josef Strauss ‘a danışmanlık yapar. Daha sonra Josef Strauss tarafından NATO’nun Psikolojik Savaş Departmanı’na danışman olarak atanır.

 

Goebbels’in Nazi Almanyası’ndaki Nazi Propaganda Bakanlığı, radikal kökten dinci Hıristiyanları içine alıp besleyecek şekilde yeniden kurulur.  Eskisinden tek farkı, yenilenmiş ambalajıdır.

 

Ayrıca 1980’lerde İtalya’da gerçekleştirilen bombalama eylemleriyle de NATO’nun bağlantıları vardır…

 

İşin özü şudur: Nazi ve Nazi destekçileri, NATO’yu (Özellikle ABD’yi) yönetmektedir.

Kendilerini barışın savunucusu gibi gösteren Barack Obama ve benzeri Batı’lı kukla liderler sayesinde NATO, dünyanın dört bir yanını kana bulamaktadır.

(FETÖ’cü darbecilere NATO’nun koruma ve yardım sağladığı basınımızda da yer almıştır.)

(Parantez içerisindekiler ek yorum ya da açıklama olarak eklenmiştir.)

 

Kaynak: Robert S. Rodvik ‘in makalesi. ( voltairenet.org/article174656.html )

Source English

Makalede başvurulmuş bazı kaynak kitaplar:

Webster Tarpley and Anton Chaitkin, George Bush: The Unauthorized Biography.

Charles Higham, Trading With The Enemy, A Dell Book, 1983

Michael McClintock, Instruments of Statecraft, Pantheon Books, NY 1992

E. H. Cookridge, Gehlen, Spy of the Century, Random House, NY, 1972.

The Progressive, "Turn it Off" September 1993