Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Dünya Finans Sektörünün Manipülasyonu

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu var, Moody’s, Standard & Poor’s ve Fitch, 2015 yılında Timothy Alexander Guzman’ın yazdığı bir makalenin başlığı şu: Finansal sahtekârlık ve “Büyük Üçlü”.

 

Makalede bu kuruluşların tekel haline dönüştüğü, dünya finans sektörü üzerinde çok büyük etkisinin olduğu yazılıyor. Büyük üçlünün, 1975’den itibaren ABD’nin yardımı ile güç kazandığı, yozlaşmış bir yapıda olduğu, ABD ve belli çevreler tarafından kullanıldığı, bu durumun farkında olan Rusya ve Çin’in, bağımsız ve ön yargısız bir kredi derecelendirme kuruluşu kurma çalışmalarının olduğu belirtiliyor.

 

Makalenin son sözünde, ABD’nin 18 trilyon dolar borcunun bulunduğu ve ABD ekonomisinin çöküşün eşiğine geldiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

Kaynak: http://silentcrownews.com/wordpress/?p=3649