CIA Operasyonlarının Listesi

 

 

CIA Tarafından Gerçekleştirilen Hunharlıkların (Operasyonların) Listesi

 

Ek: (9.1.2018)

Makalenin yazarı Steve Kangas,  8 Şubat 1999’da 37 yaşındayken, ABD’nin Pittsburgh eyaletindeki One Oxford binasının 39. katında ölü bulunmuştur. (Kurşun yarası.)

Amerikan polisi, olayı intihar olarak kayıtlara geçirir. Olay basında yer almaz. Kangas’ın yakın çevresine göre, olay intihar değil ‘suikasttır’.

Steve Kangas, ölümünden önce CIA’in gizli operasyonları üzerine bir kitap yazmaktaydı…

 

Steve Kangas’ın yazdığı bir makalenin çevirisi. Makale, tarihçi ve yazar William Blum’ın ‘Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions since World War II’ isimli kitabı esas alınarak yazılmıştır.

(Parantez içindeki kısımlar ek bilgi olarak eklenmiştir.)

 

 

Aşağıda listede geçen olaylar, CIA’in gerçekleştirdiği yüzlerce canilikten sadece birkaçıdır.

 

CIA operasyonları, tekrar eden bir senaryoyu takip eder. Birincisi, Dünyanın herhangi bir bölgesinde Amerika’nın çıkarları, demokratik olarak seçilmiş bir hükümet yüzünden tehdit altındadır. Halkları, hükümetlerini desteklemektedir.

Çünkü hükümetleri, toprak reformu yapıyor, sendikaları güçlendiriyor, gelir dağılımdaki eşitsizliği düzeltiyor, yabancıların elinde olan sanayiyi millileştiriliyor, tüketici haklarını geliştiriyor, iş güvenliği sağlanıyor, işçi hakları düzenleniyor ve çevre koruma kanunları çıkartılıyordur.

Bu durumda, Amerika’nın çıkarları gereğince, Amerikan şirketlerinin de yardımıyla, CIA, muhalefeti harekete geçirir.

İlk olarak, sağ görüşlü gruplar (partiler) tespit edilir ve onlara bir anlaşma önerilir: “Eğer bizim istediklerimizi yaparsanız sizi hükümetin başına getiriceğiz…” (CIA, sol görüşlü gruplar ve partilerle de çalışmaya başlamıştır.)

Sonra hükümeti devirmek için, CIA işe koyulur, para ile satın alma, (Örnek: gazeteciler.) eğitim verme, beraber çalışma gibi yöntemlere başvurulur.

Her yol mubahtır, propaganda, seçimlere hile karıştırma, şantaj, kumpas, hükümet hakkında yalan haberler, karşı gelen kurum ve partilere sızma faaliyetleri, adam kaçırma, dayak, işkence, sindirme, ekonomik olarak sabotaj, ölüm mangalarının kurulması ve suikast.

Bu çabalar, bir askeri darbe ile son bulur. ABD’nin çıkarları için çalışan bir diktatör devletin başına yerleştirilir.

(‘Komünizm ile Savaş’ın arkasına gizlenerek ‘ülkeler sömürüleceği için’, genellikle sağ görüşlü birileri bulunmuştur.)

CIA, yerleştirdiği diktatörün güvenlik güçlerini eğitir ve karşıt güçlerin ezilmesi için çalışmalar başlar. Karşıt gruplar, komünist damgası yerler fakat bunlar genellikle liberaller, köylüler, ılımlılar, işçi sendikası liderleri, muhalefet parti liderleri, özgür düşünce, demokrasi savunucularıdır.

Sorgulama, işkence ve cinayetler ile CIA tarafından yerleştirilen diktatöre karşı gelen herkes sindirilir…

 

Bu senaryo o kadar çok tekrarlanmıştır ki, CIA, bunun özel bir okulda eğitimini bile vermektedir. Kötülüğüyle ün salmış “School of the Americas”. (Panama’da açılan okul, sonraları Fort Benning, Georgia’ya taşınmıştır.) Eleştirmenler, bu okulu “Diktatörler Okulu” ve “Suikastçiler Okulu” olarak adlandırmışlardır. CIA, bu okulda, Latin Amerika ülkelerinin askerlerini eğitmiştir. Darbelerin nasıl yapılacağı, sorgulama, işkence teknikleri ve suikast eğitimleri verilmiştir.

 

Bir grup bağımsız gazeteci ve yazar, 1987 yılı itibari ile ‘örtülü CIA operasyonları’ sebebiyle 6 Milyon kişinin öldüğünü tahmin etmektedir.

Amerikan Dış İşleri Bakanlığında çalışmış, tarihçi ve yazar William Blum’a göre, CIA operasyonları, Amerika tarafından insanlığa karşı işlenen bir ‘soykırımdır’.

 

CIA, bu operasyonları komünizme karşı yaptığını söylese de, çoğu darbe, (Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi gibi, Mısır gibi… Örnekler çoğaltılabilir.) komünizme karşı değildir.

Dünya çapında onlarca ülke, Amerika’nın çıkarlarının zedelenmesi, sosyal reformlar, herhangi bir hükümetin ABD’nin emirlerini yerine getirmemesi ve Soğuk Savaş dönemi sırasında ABD’nin safında değil de ‘tarafsız olmak’ gibi birçok nedenden dolayı hedef alınmıştır.

CIA’i en çok kızdıran şey, bir ulusun, ülkenin, Soğuk Savaş döneminde tarafsızlığıdır.

Bu operasyonlar ve darbeler sonucu, Amerika’nın yerleştirdiği diktatörler, bazen ABD’ye sırt çevirmektedir. (Acaba?)

Gücü elinde toplayan diktatörler, Washington’ın sözünden çıkar. (Acaba?)

Savaş kaçınılmaz olur! (Asıl istenen bu mu?)

Örnek olarak İran Şahı, Saddam Hüseyin ve General Noriega verilebilir. Bumerang etkisi olarak adlandırılan bu olaylar, CIA’in başarısızlıklarının örnekleridir.

*** (Aklımıza şu soru geliyor. Acaba CIA, bu dengesiz kişileri bilerek mi o ülkelerin başına yerleştirdi? Saddam Hüseyin örneği gibi, bilerek mi silahlandırdı? Irak – İran savaşı, daha önceden planlanmış mıydı? Irak’ın Kuveyt’i işgali ve ardından gelen ABD istilası planlanmış mıydı? O zaman, ‘CIA’, çok başarılı operasyonlar gerçekleştirmiş diyebiliriz.)

 

Aşağıda belirtilen olaylar, CIA’in yozlaşmış bir yapıda olduğunun ve reformla değiştirilemeyeceğinin kanıtıdır.

 

 

1929

Kaybedilen değerler — ABD Dışişleri bakanı, şifre-kırma operasyonunu onaylamayı reddeder ve “Beyefendiler başkalarının postalarını okumayın” der.

 

1941

COI oluşturulur. — 2. Dünya Savaşı’na hazırlık amacıyla Başkan Roosevelt, COI’yi kurar. “Vahşi Bill Lakaplı” General William Donovan, bu yeni istihbarat teşkilatının başına geçer.

 

1942

OSS kurulur. — Başkan Roosevelt, örtülü, gizli, operasyonları daha rahat düzenleyebilmesi için COI’yi, OSS ismiyle yeniden yapılandırır. Donovan, OSS’ye birçok varlıklı ve güçlü kişileri üye yapar.

 

1943

İtalya — Donovan, Roma’daki Katolik Kilisesi’ni ajan olarak kullanmak için toplar. Soğuk Savaş süresince, ABD’nin ( CIA’in) en değerli ve dayanıklı yapılanması bu birliktelik olacaktır.

 

1945

OSS lağvedilir. — Diğer Amerikan İstihbarat teşkilatları, gizli operasyonları durdurur ve sadece zararsız bilgi toplama, analiz faaliyetleri yürütmeye başlarlar.

 

PAPERCLIP Operasyonu — Diğer Amerikan kurumları, Nazi savaş suçlularının peşine düşmüşken, İstihbarat servisleri, onları ABD’ye kaçırır, hiçbir ceza almazlar. ABD, Nazi savaş suçlularını Sovyetlere karşı kullanacaktır. İçlerinde en önemlilerinden, Sovyetler Birliğinde istihbarat ağı kurmuş olan Reinhard Gehlen, Hitler’in baş ajanıdır.

 

Bu savaş suçlusu, ABD’nin tam desteğiyle Gehlen Organizasyonu’nu (Gehlen Organization) kurar, Gehlen Organizasyonu, Sovyetlerin içine sızan Nazi ajanlarını yeniden aktif hale getirir.

İçlerinde SS istihbarat subayları, Alfred Six, Emil Augsburg (Yahudi Soykırımı faaliyetlerine katılan.), Klaus Barbie (Lyon Kasabı), Otto von Bolschwing (Eichmann ile beraber çalışmış Yahudi Soykırımının planlayıcısı), ve SS Albayı Otto Skorzeny (Hitler’in arkadaşı.) bulunmaktadır.

Gehlen Organizasyonu, sonraki on yıl boyunca ABD’nin Sovyetler Birliği’ndeki tek istihbarat kaynağı olur ve OSS’nin kapatılmasının ardından CIA’in şekillenmesi için bir köprü görevi üstlenir…

Naziler tarafından sağlanan istihbaratın çoğu sahtedir.

Gehlen, Sovyetler yeniden yapılanırken, ABD’nin ceza vermesinden korktuğu için, kendi önemini artırmak amacıyla Sovyetlerin askeri kapasitesini olduğundan fazla göstermiştir.

1948 yılında, Gehlen, savaşın kaçınılmaz olduğuna ve Batı’nın önce saldırması gerektiğine ABD’yi neredeyse inandırır. 1950’lerde uydurma “Füze Açığı” yalanını (ABD’nin kaç füzesi var Sovyetlerin Kaç füzesi) ortaya atar. Daha da kötüsü, Ruslar, ikili ajanlar vasıtasıyla Gehlen Organizasyonu’nun içine sızarlar, ABD’nin güvenliği tehlike altındadır.

 

1947

Yunanistan — Başkan Truman, Yunanistan’da komünistlerle çatışan sağ görüşlü güçlere askeri yardım çağrısı yapar. Soğuk savaş süresince, Yunanistan’da gaddarlıklarıyla ünlenmiş Yunan liderler Washington ve CIA tarafından desteklenir.

 

CIA kurulur. — Başkan Truman CIA’i kuran yasayı imzalar. CIA, Ulusal Güvenlik Konseyi aracılığı ile Başkan’a bağlıdır, demokratik veya bir meclis gözetimi / idaresi bulunmamaktadır. CIA’in kendi tüzüğü, fonksiyonlarını ve görevlerini belirler, Ulusal Güvenlik Konseyi, CIA aktivitelerini ara sıra yönetebilir. Bu yasal boşluk, CIA’in gizli / örtülü operasyonlar ve kirli oyunlar yapabilmesine olanak sağlar.

 

1948

Gizli Operasyonlar Birimi Kurulur — CIA, Frank Wisner yönetiminde Gizli Operasyonlar Birimi’ni kurar. (İsmi “Office of Policy Coordination” OPC)

Bu birimin gizli olan kendi iç tüzüğüne göre, propaganda, ekonomik savaş, engelleyici direkt müdahale, sabotaj, imha ve tahliye prosedürleri, düşman ülkelerdeki yönetimlerin devrilmesi, terör örgütlerinin desteklenmesi ve anti-komünist elemanların desteklenmesi gibi görevleri bulunmaktadır.

 

İtalya — CIA, İtalya’da seçimlere hile karıştırır. İtalyan komünistlerin seçimi kazanacağından şüphelenen CIA, oyları satın alma, propaganda, şiddet ve sızma gibi eylemler düzenler. Başarılı olur, komünistler bozguna uğratılır.

 

1949

Radio Free Europe (Radio Liberty) (ABD hükümetinin fonladığı medya ayağı, Radyo kanalı, 1949 yılından beri Avrupa, Rusya, Balkanlar, Orta Asya için ABD propagandası yapar, günümüzde 20’den fazla dilde Amerikan propagandası yapılır. )

— CIA, ilk ve en büyük propaganda aracını kurar. Yayınları o kadar çok sahte ve yalan haberler ile doludur ki, bir süre boyunca yayınlarının basımı ABD’de de bile yasaklanmıştır.

 

1940’ların sonu

MOCKINGBIRD operasyonu. — CIA, tüm medya’yı ele geçirmeye başlamıştır, gazeteciler CIA ajanı yapılır, propagandayı halka yaymakla görevlendirilir.

Girişim, Frank Wisner, Allan Dulles, Richard Helms ve Philip Graham ile yürütülür. Graham, CIA’in propaganda aracına dönüşen The Washington Post gazetesinin editörüdür. Nihayetinde, ABC, NBC, CBS, Time, Newsweek, Associated Press, United Press International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps-Howard, Copley Haber Servisi ve daha birçok medya organizasyonu, CIA’in eline geçer.

CIA’in kendi itirafına göre, en az 25 medya devi ve 400 gazeteci CIA propagandası yaymakla görevlendirilir.

 

1953

İran — CIA, halkın demokratik yollarla seçtiği Muhammed Musaddık’ı (Mohammed Mossadegh) İran petrollerini Millileştirmek istediği için bir darbe ile devirir. (İran petrolleri İngilizler tarafından sömürülmekteydi.) Yerine, SAVAK isimli gizli polis teşkilatı, Gestapo kadar acımasız olan İran Şah’ı getirilir.

 

MK-ULTRA operasyonu. — CIA, ‘beyin yıkama ve düşünce kontrolü deneylerine’ başlar.

Bu deneylerde kullanılan masum insanlara, kendi rızalarının dışında uyuşturucu ilaçlar dâhil çeşitli kimyasallar verilir, birçoğu intihar eder. Rockefeller ve Ford tarafından finanse edilen deneyler, propaganda, beyin yıkama, halkla ilişkiler ve reklamcılık, hipnoz ve diğer beyin kontrol yöntemlerini de kapsamaktadır.

 

1954

Guatemala — CIA, seçimle işbaşına gelmiş Jacob Arbenz’i askeri bir darbe ile devirir. Arbenz, CIA yöneticisi Allen Dulles’un da hisse sahibi olduğu bir Rockefeller şirketi olan *UFC’yi millileştirmek istemiştir. Arbenz’in yerine yerleştirilen sağ görüşlü diktatörler, 2000’li yıllara kadar 100,000 Guatemalalıyı katleder.

*United Fruit Company

 

1954-1958

Kuzey Vietnam — CIA çalışanı Edward Lansdale, sol görüşlü Kuzey Vietnam hükümetini devirmek için 4 yıl boyunca bütün kirli oyunlar dâhil uğraşır. Bunun yanı sıra, Güney Vietnam’da Ngo Dinh Diem yönetiminde, baskıcı kukla bir hükümet kurmaya çalışır. Diem hükümeti, demokrasiye karşı olması sebebiyle halkın desteğini alamayınca, CIA’in bütün bu çabaları sonuçsuz kalır. Sonuç olarak, ABD, Vietnamı istila eder ve Vietnam Savaşı başlar.

(Yüzbinlerce Vietnamlı, çocuk, kadın ayrımı yapılmaksızın napalm bombalarıyla katledilir.)

 

1956

Macaristan — Radio Free Europe, Macaristan’da bir ayaklanmayı kışkırtır. Eğer halk ayaklanırsa, ABD’nin yardım edeceğinin haberi duyurulur. Ayaklanma başarısız olur. CIA tarafından organize edilen bu çatışma sebebiyle, 7000 Sovyet ve 30,000 Macar hayatını kaybeder.

 

1957-1973

Laos — CIA, Laos’ta demokratik seçimleri geçersiz kılmak için her yıl bir darbe gerçekleştirir. Pathet Lao isimli solcu bir grup hedef alınmıştır. 1950’lerin sonunda CIA, “Armee Clandestine” isimli paralı askerlerden oluşan bir ordu kurar (IŞİD/DAESH gibi) ve Pathet Lao’ya saldırtır. CIA’in bu paralı asker ordusu başarısız olunca, ABD Laos’u bombalamaya başlar.

  1. dünya savaşı boyunca atılan bombalardan fazla bomba, Laos üzerine atılır. Yüz binlerce insan hayatını kaybeder, yüz binler göç etmek zorunda kalır.

 

1959

Haiti — ABD ordusu, “Papa Doc” Duvalier’ın Haiti’de diktatör olmasını sağlar. “Tonton *Macoutes” adında kendi polis teşkilatını kuran bu ABD destekli diktatör, halk üzerinde terör estirir. 100,000’in üzerinde kişi katledilir.

*İngilizce’de machete’den geliyor, büyük bıçak, kılıç benzeri.

 

1961

The Bay of Pigs (Domuzlar Körfezi) — CIA, 1500 Kübalı sürgünü Küba’yı işgal etmek üzere gönderir, fakat “Operation Mongoose” isimli operasyon başarısız olur. CIA’in basına yansıyan bu başarısız operasyonu yüzünden Başkan Kennedy, CIA başkanı Allen Dulles’ı görevinden alır.

 

Dominik Cumhuriyeti — 1930’lardan beri ABD’nin desteklediği fakat ülkesinde büyük bir güç haline geldikten sonra ABD çıkarları ile ters düşen Rafael Trujillo, CIA tarafından suikastla öldürülür.

 

Ekvator — CIA destekli ordu güçleri, Başkan Jose Velasco’yu istifaya zorlarlar. Yerine Başkan yardımcısı Carlos Arosemana gelir, başkan yardımcılığına ise bir CIA ajanı getirilir.

 

Kongo (Zaire) — Halkın oyları ile seçimle başa gelmiş Patrice Lumumba, CIA suikastı ile öldürülür. Halkın Lumumba’nın politikalarına desteği sebebiyle CIA, kendi adamını yerleştiremez. 4 yıl süren siyasal bir kargaşa ortamı oluşur.

 

1963

Dominik Cumhuriyeti — Seçimle gelen Juan Bosch, CIA darbesi (askeri darbe) ile devrilir. Yerine bir baskıcı bir cunta yerleştirilir.

 

Ekvator — Politikaları beğenilmeyen Carlos Arosemana, CIA destekli bir darbe ile devrilir. Baskıcı bir askeri cunta görevi devralır, 1964 Ekvator seçimleri iptal edilir.

 

1964

Brezilya — Halkın oyu ile seçimle işbaşına gelen Joao Goulart, CIA destekli bir askeri darbe ile devrilir. Yerine gelen askeri cunta, 20 yıl boyunca yüzlerce kişiyi katleder. General Castelo Branco, Latin Amerika’nın ilk ölüm mangalarını kurar, solcu, komünist diye insanlar katledilir. Genellikle bu insanlar, Branco’ya muhalif kişilerdir. Daha sonraları bu ölüm mangalarının CIA tarafından eğitildiği ortaya çıkar.

 

1965

Endonezya — CIA, Askeri bir darbe ile Sukarno’yu devirir. CIA, 1957’den beri suikast vb. yollarla Sukarno’yu elemine etmeye çalışmıştır. Sukarno’nun tek suçu, soğuk savaş boyunca tarafsızlığını açıklamasıdır. CIA’in yerine getirdiği General Suharto, 1 milyon sivili solcu diye katleder. Ölüm emrinin verildiği listeler, CIA tarafından sağlanır.

 

Dominik Cumhuriyeti — CIA tarafından devrilen Juan Bosch destekçileri sokağa dökülür, amaçları halkoyu ile seçilen Juan Bosch’u yeniden başkan yapmaktır. ABD askerleri, CIA destekli rejimi korumak için bölgeye gönderilir. ABD askerleri halkı katleder. CIA, perde arkasından olayları yönetir.

 

Yunanistan — CIA desteği ile Yunan Kralı, Başbakan George Papandreous’u görevden uzaklaştırır. Papandreous, ABD çıkarlarına uygun hareket etmemiştir.

 

Kongo (Zaire) — CIA destekli askeri darbe, Mobutu Sese Seko’yu yönetime oturtur. Mobutu, fakir ülkesinin sömürülmesine izin verir.

 

1966

Ramparts Olayı (The Ramparts Affair) — Ramparts dergisi, CIA aleyhinde eşi görülmemiş makaleler yayımlar. Bazılarında, CIA’in Michigan üniversitesinden profesörleri 25 milyon dolar karşılığında Güney Vietnam’da gizli polis yöntemleri konusunda eğitim için kiraladığı belirtilir. MIT (ABD’de bir üniversite) ve diğer üniversiteler de benzer ödemeler almışlarıdır. Ramparts ayrıca, “National Students’ Association” adıyla bilinen üniversiteler arası öğrenci kuruluşunun CIA tarafından kullanıldığını, öğrencilerin CIA adına çalıştırıldığını, kabul etmeyenlerin şantaj, rüşvet gibi yöntemlerle caydırıldığını açığa çıkartır.

 

1967

Yunanistan — Seçimlerden sadece 2 gün önce, CIA destekli askeri bir darbe gerçekleşir. Takip eden 6 yıl boyunca CIA destekli askeri cunta yönetimi, muhalefete karşı baskı, işkence, cinayet vb. birçok yola başvurur.

Bir Yunan elçisi, Başkan Johnson’a ABD’nin Kıbrıs planı ile ilgili karşı çıkınca, Johnson Yunan elçisine: *”Parlementonuzu da anasayasınızı da si…” der.

* “Fuck your parliament and your constitution.”

 

PHEONIX operasyonu — CIA, Güney Vietnam ajanlarına, Viet Cong liderlerini tespit etme ve suikast ile öldürme konusunda yardım eder. 1971 ABD meclis raporuna göre, 20,000 Viet Cong’lu bu operasyon ile öldürülmüştür.

 

1968

CHAOS operasyonu — CIA, 1959’dan beri Amerikan vatandaşlarını da gizli olarak izlemektedir, fakat bu operasyon ile bu çalışmaları daha da artırır. Vietnam Savaşı’nı ABD’de protesto edenler fişlenir.

 

Bolivya — CIA’in organize ettiği askeri bir operasyonla efsanevi Che Guevara yakalanır. Bolivya’da idam edilir.

 

1969

Uruguay — CIA’in işkence ustası Dan Mitrione, Uruguay’a gider. Mitrione, sağ görüşlü güçleri işkence uygulama konusunda ikna eder. Parolası “İstenilen etki için, doğru yer ve zamanda, doğru oranda acı” dır.

 

1970

Kamboçya — Kamboçyalıların çok sevdiği, Vietnam savaşına Kamboçya’yı bulaştırmayan lider Prince Sahounek, CIA tarafından devrilir. Yerine CIA kuklası, Lon Nol getirilir, ilk işi Kamboçya’yı savaşa sokmaktır.

 

1971

Bolivya — CIA’in şekillendirdiği 5 yıl süren politik belirsizliğin ardından, CIA destekli askeri bir darbe, başkan Juan Torres’i devirir. Yerine getirilen Hugo Banzer, muhalefetten 2000’in üzerinde kişiyi kanun dışı yöntemlerle işkence ve idamla katleder.

 

Haiti — “Papa Doc” Duvalier’in ölümünün ardından yerine oğlu “Baby Doc” Duvalier geçer, CIA desteği ve koruması altında Haiti’de katliamlar devam eder.

 

1972

Kamboçya — ABD meclisi, CIA’in Kamboçya’da yürüttüğü gizli savaşın finansmanını durdurur.

 

Wagergate’e sızılması — Başkan Nixon, bir takımı (CIA ajanları) Watergate telefonlarına dinleme cihazları ve ortam dinleme cihazları yerleştirmek üzere gönderir. İçlerinde önceden CIA için çalışmış, James McCord, E. Howard Hunt ve Kübalılar vardır. Başkanı yeniden seçme Komitesi için çalışmaktadırlar. (CREEP, CRP) Bu komite, birçok illegal aktivitede bulunmaktadır, amaç Başkan Nixon’un yeniden seçilmesidir, komitenin aktivitelerini bir başka CIA şirketi olan ‘Mullen’ fonlar.

 

1973

Şili — CIA, Salvador Allende’yi devirir ve suikast ile öldürür. Allende, Güney Amerika’da halkın oyları ile demokratik bir seçimle iş başına gelmiş ilk sosyalist liderdir. Salvador Allende, Şili’de Amerikalıların sahibi olduğu şirketleri millileştirmeye başlayınca bileti kesilir. Amerikan ITT firması, CIA’e darbe yapması için 1 milyon dolar para önerir. CIA, Allende’yi General Augusto Pinochet (yine askeri bir darbe) ile değiştirir. General Pinochet, binlerce kişiye işkence eder ve öldürür.

 

Watergate Skandalı — CIA’in yayın organı olarak sayılan The Washington Post gazetesi, Başkan Nixon’ın skandaldaki parmağını diğer gazetelerden önce haber yaparken, CIA varlığından hiç söz edilmez. Daha sonraları haberi yapan iki muhabirden (Woodward and Bernstein) birinin donanma istihbaratta çalıştığı ortaya çıkar.

 

CIA Başkanı Helms Kovulur — Başkan Nixon, CIA başkanı Richard Helms’i Watergate skandalını örtbas edemediği için kovar.

 

1974

CHOAS operasyonu ifşa edilir — Pullitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, CHAOS isimli bir operasyonu ortaya çıkarır. Bu operasyonla CIA, Savaş Karşıtı gruplar ve İnsan Hakları örgütlerinin içlerine sızmıştır. Büyük yankı uyandırır.

 

1975

Avustralya — Başbakan Edward Whitlam, CIA destekli bir darbe ile devrilir.

Angola — Vietnam yenilgisinin ardından, Henry Kissinger, Angola’da CIA destekli bir iç savaş başlatır. CIA, UNITAS’ın acımasız lideri Jonas Savimbi’yi destekler. Muhalefet de silahlanmaya başlar. ABD Meclisi, 1976’da finansmanı durdursa da, CIA, 1984 yılında tekrar finansmana onay gelinceye kadar gizli yollardan desteklemeye devam eder. İç savaşta 300,000’den fazla Angolalı ölür.

 

CIA ve İstihbarat Tarikatı * — Victor Marchetti ve John Marks, CIA’in geçmişi ve işlediği suçlar ile ilgili bir kitap yazarlar. Marchetti, CIA’de 14 yıl çalışmış, Marks ise ABD dışişleri bakanlığı istihbarat biriminde 5 yıl çalışmıştır.

* Kitabın asıl adı “The CIA and the Cult of Intelligence” olup Türkçeye “CIA - Amerikan Gizli Emniyetinin İçyüzü” ve “CIA” diye çevrilmiştir. “CIA ve İstihbarat Tarikatı” olarak çevirdim.

 

CIA Günlüğü * — Philip Agee, CIA’de çalışırken başından geçenleri anlatan bir kitap yazar. Philip Agee, 1960’lı yıllarda Güney Amerika’da gizli operasyonlara katılmıştır, kendisinin de dâhil olduğu CIA’in hunharlıklarını bu kitapta anlatır.

* Kitabın İngilizcesi: “Inside the Company” Ülkemizde “CİA GÜNLÜĞÜ” isminde satılmaktadır.

 

ABD Meclisi, CIA’in organize ettiği suçları araştırır — CIA’in işlediği suçlar toplum içinde huzursuzluğa sebep olunca, ABD meclisi oturumlar düzenler. Senatör Frank Church ve Otis Pike soruşturmaya başkanlık eder (“The Church Committee, Church Komitesi”). Bir sonraki seçimde, bu iki senatör de seçimi kazanamaz ve meclis dışı kalır. Soruşturmalar sonucu ‘CIA’ ile ilgili bazı reform faaliyetleri gerçekleştirilse de bunlar başarısız olur. Iran-Kontra (Irangate, Contragate) skandalı patlak verir. CIA’in ABD senatosunu çok kolaylıkla kontrol edebildiği ortaya çıkar.

 

Rockefeller Komisyonu — Church Komitesi, CIA’in şanına leke sürünce, Başkan Ford, CIA’i aklamak için Rockefeller Komisyonu’nu kurar. Komisyona adı verilen Nelson Rockefeller, zaten CIA için çalışmaktadır. Komisyonun diğer üyeleri de CIA bağlantılı organizasyonların başkanlarıdır.

 

1979

İran — CIA, uzun zamandır kuklası olan İran’daki Şah hükümetinin düşmesini ve radikal dincilerin hükümeti ele geçirmesini tahmin edemez. (Acaba?) İran’daki radikal dinciler, CIA’in İran gizli polis teşkilatı SAVAK’ı desteklemesinden hoşnut değildirler. 52 Amerikalı, Tahran büyükelçiliğinde esir alınır.

 

(Aslında İran İslam Devrimi de bir CIA operasyonudur! Reagan ve George Bush ikilisi 52 Amerikalı rehineyi seçim malzemesi olarak kullanmıştır, hatta rehinelerin teslim edilmemesi için İran’a rüşvet dahi vermişlerdir. İran İslam Devrimi ile sürgündeki lider Humeyni İran’a geri dönmüştür. — Bu açıdan 15 Temmuz darbe girişimi ve Fethullah Gülen’e benzer, darbe girişimi başarılı olsaydı, CIA uşağı Fetö terör örgütü lideri Fethullah Gülen de Türkiye’ye dönecekti.

 

İran İslam Devrimi’ni gerçekleştiren Ruhullah Humeyni bir kitabında, 9 yaşından küçük bir kız ile cinsel ilişkiye girmenin caiz olmadığını, ancak, şehvet içeren sarılma gibi, elleme gibi eylemlerin sakıncası olmadığını yazmış ve eklemeştir: Emzikte bile olsa…

 

Fara Mansoor, İran İslam Devrimi’nin,   ABD (CIA) - Humeyni ve Humeyni’ye “tapanlar” birlikteliğinde ortak olarak gerçekleştirildiğini belgelerle ortaya koymuştur.  –  Tapanlar kelimesi çok önemli çünkü yine bu açıdan FETO 15 Temmuz darbe girişimine benziyor. FETÖ terör örgütü üyeleri, liderine aynı şekilde tapmaktadır.)

 

 

Afganistan — Sovyetler, Afganistan’ı işgal eder. (Afganistan’ın radikal dincilerin eline geçeceğinin görülmesi Sovyetleri korkutur, bu durumun bütün Sovyetlere yayılmasından korkarlar.)

CIA, Sovyetlere karşı savaşan bütün unsurları ayrı ayrı silahlandırmaya başlar. Bunun sonucunda Sovyetler Afganistan’ı terk edince ülkede iç savaş patlak verecektir.

 

Nikaragua — CIA destekli Anastasios Samoza II hükümeti düşer. Yerine sosyalist Sandinista’lar gelir. Toprak reformu, yoksulluğu bitirme politikaları izlerler. Samoza Hükümeti’nin Ulusal Muhafızlar (National Guard) isimli acımasız ordusundan geri kalanlar Kontra’yı oluştururlar. Kontralar, ABD’nin desteği ile Sandinista hükümetine karşı gerilla savaşı vereceklerdir. ( ABD destekli terör. ) CIA, Kontralara desteğini 1980’lerin sonuna kadar sürdürür.

 

1980

El Salvador — San Salvador başpiskoposu Oscar Romero, dindaşı olan ABD başkanı Carter’a askeri cunta yönetimine yardım etmemesi ve ölümleri durdurması için yalvarır. ABD başkanı Carter bunu reddeder. Hemen sonrasında, sağ görüşlü lider Roberto D’Aubuisson, başpiskopos Oscar Romero’yu bir ayin esnasında suikastla (CIA operasyonu.) öldürtür. Ülkede iç savaş patlak verir, halk askeri cuntaya karşı savaş verir. CIA ve ABD Ordusu, askeri cuntaya silah ve istihbarat sağlar. Ülkede halkı katleden ölüm mangalarını CIA eğitir. CIA’in eğittiği ölüm mangaları, 63,000 El Salvadorluyu katleder. El Mazote, bu katliamlardan biridir, 1982 yılında 1000 kişi kadın ve çocuklar dahi katledilmiştir.

 

1981

Iran – Kontra skandalı — CIA, Iran’a yüksek fiyatlarla silah satar, elde ettiği gelir ile Nikaragua Sandinista hükümetine karşı savaşan Kontralar desteklenir ve silahlandırılır. ABD Başkanı Reagan, Sandinista’lar bize itaat edene kadar baskıyı sürdüreceğiz diye ant içer. CIA’in desteklediği, kurduğu ve eğittiği sözde ‘Özgürlük’ savaşçılarının yöntemleri arasında sabotaj, rüşvet, şantaj, suikast, cinayet, sorgu, işkence, gasp, tehdit, iftira ve propaganda bulunmaktadır. (FETÖ ve PKK terör örgütlerinin kimden ders aldığı apaçık ortaya çıkıyor.)

 

1983

Honduras — CIA, Honduras ordusu subaylarına “İnsan Gücü İstismarı Eğitimi” verir, ilgili kılavuz kitapçıklar dağıtılır. Bu kitapçıklarda ‘işkence teknikleri’ de yer alır. Honduras’ın kötülüğüyle ün salmış “Battalion 316″ isimli taburu, bu teknikleri CIA’in bilgisi dâhilinde kullanıp binlerce solcu muhalife işkence eder. En az 184 kişi işkence ile öldürülür.

 

1984

Boland değişikliği — Boland değişikliği (yasal düzenleme) CIA’in Kontralara yardımını azaltır, son değişiklik bu yardımı tamamen yasal olarak keser. Ancak CIA Başkanı William Casey, operasyonu çoktan Albay Oliver North’a devretmiştir.

(Bu kısım çok önemli ) Kontralara yardım, CIA’in gayri resmi ve kendi kendini finanse eden GİZLİ ağı (CIA’in gizli şirketleri vb.) sayesinde ulaşacaktır. Kontralara yardım, “İnsani Yardım” adı altında Adolph Coors ve William Simon’un gönderdiği yardımlar ve İran’a yüksek fiyatlarla satılan silahlardan elde edilen gelirlerle sağlanır. ( CIA’in İnsani Yardım adı altında silah yardımı yaptığı aşikardır, bugün Suriye’de PYD ve YPG teröristlerine İncirlik’ten bile kalkan ABD uçaklarının yardım gönderdiği bilinen bir gerçektir! 2015 )

 

 

1986

Eugene Hasenfus — Nikaragua, Kontralara silah taşıyan bir C-123 (Amerikan) nakliye uçağını düşürür. Düşen uçaktan canlı olarak kurtulan tek kişi olan Eugene Hasenfus’un bir CIA ajanı olduğu ortaya çıkar. Uçak, Southern Hava Taşımacılık isimli CIA adına çalışan bir şirkete aittir! Bu olay Başkan Reagan’ın CIA Kontralara yardım etmiyor iddiasını çürütür.

 

Iran/Kontra Skandalı — Uzun süredir bilinmesine rağmen, 1986 yılında İran/Kontra Skandalı nihayetinde basının ilgisini çeker. ABD Meclisi oturumlar düzenler, onlarca üst düzey yetkili, CIA’i korumak için yemin altında olsa da yalan söylerler. (İçlerinde Oliver North’da vardır.) CIA başkanı William Casey, meclis onu sorgulayamadan beyin kanserinden ölür. Sonuçta, bütün çıkarılan yasalar sadece göstermeliktir.

 

Haiti — Haiti’de artan başkaldırı (Amerikan kuklasına karşı), “Baby Doc” Duvalier’in kısa süre başkan olarak kalması demektir. Kukla ülkede, karışıklıktan hoşlanmayan ABD, Duvalier’i rahat bir emeklilik geçirmesi için yine ABD’ye ait bir uçakla Fransa’ya gönderir. Ardından CIA seçimlere hile karıştırır, yeni bir kukla aranır. Ülkede şiddet ve politik belirsizlik 4 yıl daha sürer. CIA, ABD ve zalim kuklalarına başkaldıran halkı bastırmak için adı * “SIN” olan Haiti’nin istihbarat birimini kurar. Halkın Direnişi, suikast ve işkence ile bastırılacaktır.

*National Intelligence Service (SIN) – (Service d’Intelligence National) (CIA tarafından kurulan Haiti İstihbarat Kurumu)

 

1989

Panama — 1972 yılından beri CIA ile ortak uyuşturucu kaçakçılığı yapan, 1966 yılından beri CIA’in beslediği ve ABD tarafından Panama’ya başkan yapılan General Manuel Noriega, 1980’li yılların sonuna gelindiğinde artık Washington’ın çıkarlarına ters düşen işler yapmaya başlayınca bileti kesilir. ABD, Noriega’yı devirmek için Panama’yı işgal eder.

 

1990

Haiti — Diğer varlıklı adaylara rağmen, sol görüşlü rahip Jean-Bertrand Aristide, halkın %68 oranda oyunu alarak Haiti’nin demokratik yollarla seçilmiş ilk başkanı olur, ancak sadece 8 ay başkanlık yapabilir. CIA destekli bir askeri darbe ile devrilir. Askeri kökenli diktatörler, (ABD destekli) ülkede terör estirmeye başlar. İnsanlar mülteci durumuna düşer, zar zor ülkeden kaçabilirler. Kamuoyu, Aristide’nin ülkeye dönmesini istese de, CIA, Aristide’nin akli dengesinin bozuk olduğu yönünde yalan haberler yayar.

 

1991

Körfez Savaşı — Güya ABD Kuveyt’i Saddam’ın elinden kurtarır, ancak Saddam Hüseyin CIA’in bir kuklasıdır. 1980 yılında ABD’nin kışkırtması ve teşvikiyle ile İran’ı işgal eden, CIA kuklası Saddam Hüseyin’dir. 8 yıl süren bu savaş süresince Saddam’ı fonlayan, sofistike silahlar veren, istihbarat sağlayan, Irak’lı askerlere eğitim veren CIA’dir! ABD’nin verdiği bu destek sayesinde Saddam, bütün muhalif kesimleri ezmiş, hatta ABD’nin sağladığı kimyasal silahları, Irak halkı üzerinde kullanmıştır. ABD’nin bu desteği, Saddam’ın Kuveyt’i işgal etmesine sebep olan birinci etkendir.

 

 

Sovyetler Birliği’ni çöküşü — CIA, soğuk savaş döneminin en büyük olayı olan Sovyetler Birliği’ni çöküşünü tahmin edemez. Bu durum, CIA’in ülkeleri ve hükümetleri yıkmak ile meşgul olmasından dolayı, asıl görevi olan istihbarat toplama işini yapmadığını gösterir.

Sovyetler Birliği’ni çöküşü, CIA’in asli görevi ve varoluş sebebi olan “komünizmle savaşın” bitmesi anlamına gelmektedir. CIA’in kasten bunu görmezlikten geldiği şeklinde, CIA aleyhinde bazı suçlamalar ortaya çıkar. CIA’in bütçesinde, Sovyetler Birliği’ni çöküşü sonrası bir azalma olmaz.

 

(Sovyetler Birliği’ni çöküşünün ardından, Batı (özellikle İngiltere) ve ABD için yeni bir düşman gereklidir, bu düşman 2001 yılında 11 Eylül saldırıları ile ABD tarafından yaratılır: “Terörizm ile Savaş” adı altında: İslamiyet.

Afganistan, Irak, günümüzde Suriye, Libya, Yemen, Mısır, 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı, Türkiye de bu kervana katılacaktı, Türkiye dâhil bütün İslam coğrafyası üzerinde; ABD, gizli, örtülü bir savaş yürütmektedir.

 

Bu savaş nasıl gizli kapaklı yürütülebiliyor?

Kılavuzu karga olanın…

Yazılı, görsel, internet medyası, sosyal medya, tümü büyük oranda CIA tarafından kontrol edilmektedir. Haber kaynağı CIA denetimindeki ABD basını, Batı basını (Reuters vb.) olan tüm kanallar ve gazeteler halkı yanlış yönlendirmektedir.

Amerikan emperyalizmi ile trilyonlarca dolarlık ABD şirketleri, bu şirketlerin medya ordusu, ve CIA şirketleri ile savaşmanın tek yolu vardır: Halkın tamamının bilinçli olması. )

 

1992

Ekonomik Casusluk — Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından, CIA, Ekonomik Casusluk faaliyetlerine hız verir. Yabancı ülkelerdeki gizli teknolojilerin çalınması ve ABD şirketlerine verilmesi bu faaliyetlerden biridir. İşin içinde CIA olduğu için suikast vb. yöntemlerin kullanılması yüksek bir ihtimaldir.

(Hatırlayın: CIA uşağı fetö terör örgütünün ‘Milli Tank’ projesine vurduğu darbeler ve ASELSAN cinayetleri.)

 

1993

Haiti — Haiti’de kaos çok kötü bir duruma ulaşınca Başkan Clinton, müdahale eder. Haiti’nin askeri diktatörü Raoul Cedras, ( CIA’in beslediği) görevden uzaklaştırılır. Haiti’de insanları katleden, insanlık suçu işleyen bu diktatörler ABD tarafından tutuklanmazlar, hatta güvenlikleri temin edilir ve zengin bir emeklilik hayatı sürerler.

 

 

Son Söz

ABD Başkanı Clinton, CIA’in 50. kuruluş yıldönümü kutlamalarında şöyle demiştir:

“Zorunluluk gereği, Amerikan halkı, cesaretinizin gerçek öyküsünü asla bilemeyecek.”

 

Clinton, CIA’i savunmaktadır, Amerikan halkı CIA’i eleştirmemelidir, çünkü CIA’in gerçekte ne haltlar karıştırdığını bilmemektedirler. Bu durum problemin doğuş noktasıdır. CIA, hiçbir koşulda eleştirilemez. CIA’in gizliliği, yaptıkları için hesap vermesinin önüne geçer, yapısındaki çürüme ve yozlaşma kontrol edilemez.

 

Clinton’ın söyledikleri gerçek dışıdır. CIA’in acılarla dolu tarihi, ortaya çıkan gizli belgelerle gün yüzüne çıkmaktadır. Tüm detaylar tam olarak bilinemese de, CIA operasyonları hızla açığa çıkmaktadır. Bir ülkeden diğerine, tekrar eden ve değişik kaynaklardan doğrulanabilen belgelerle, bugün, resmin bütününü hatırı sayılır bir doğrulukta görebiliyoruz.

 

CIA’in artan eleştirilere ve farkındalığa cevabı, ortaçağ kilisesinin Bilim Devrimine cevabına benzer.

CIA’in suçlarını ve operasyonlarını açığa çıkaran gazeteciler eğer Amerikalı ise, hışıma uğrarlar ve sansürlenirler, bu gazeteciler yabancı ise, işkenceye maruz kalırlar ya da öldürülürler. Örnek: Philip Agee, ve Kitabı “Kaçış” (Ülkemizde bombalarla, suikastlarla katledilen gazetecilerimizi ve aydınlarımızı hatırlayın.)

 

Ancak son yıllarda bilgi akışı ve kanıtlar o kadar çok artmıştır ki, CIA, hepsine yetişecek parmağı olmadığını fark etmiştir. İnternetin yaygınlaşması, bilgiye ulaşımın kolaylaşması da bunda etkili olmuştur. Sansürün imkânsız olduğu bir ortamda, CIA gerçekleştirdiği icraatları “mantığa hoş gelecek” şekilde “savunmalıdır”.

 

Buna bir örnek: Dünya kötü insanlarla dolu, Amerikan çıkarlarını korumak için onları saf dışı etmeliyiz.

(Bu kötü insanlar o ülkede diktatörleşmiş bir Amerikan uşağı, ya da bir terörist gurubu olabilir.)

 

Bu savda iki problemli durum vardır.

Birincisi, hedef ülkelerdeki demokrasiyi çökerten ABD’nin ta kendisidir, ya bir diktatör desteklenir, o ülkede o diktatör büyük bir güce ulaşır, ya da darbeler ABD tarafından yapılır/desteklenir. ABD destekli askeri cuntalar ülkenin sonunu hazırlar…

 

İkincisi ise, Amerikan çıkarları nedir? Hangi Amerika’nın çıkarları? ABD, ülkeleri sömürmek için yukarıda anlattığımız yöntemlere başvurur ve bu ülkeler sömürülür, ABD şirketleri zengin edilir, fakat bir savaş patlak verdiğinde bu savaşın bedelini ödeyen Amerikalı orta sınıf insanlar olur.

 

Ayrıca, Amerika’nın, ABD’nin çıkarları, diğer ülke ve ulusların insanlarının canından daha mı önemlidir?

 

‘CIA’ lağvedilmelidir, tüm üyeleri ve çalışanları ‘İnsanlığa Karşı’ işlenen suçlar sebebiyle yargılanmalıdır. İstihbarat teşkilatımız, tek görevi bilgi toplama ve işleme olacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

 

Gizli operasyonlara gelince; ya tamamen kaldırılmalıdır, ya da çok ciddi bir tehlike durumunda, yüksek hassasiyetle ve demokratik koşullar içerisinde, 40 üyeli bir komisyonun onayı ile yapılmalıdır. Bu iki durumda tartışmaya açıktır, ancak tek bir şey nettir, o da, diktatörlük ve monarşi yönetim şekli gibi, hesabı kimseye verilmeyen keyfi, gizli operasyonlar tamamen kaldırılmalıdır.

 

Makale kaynak: http://www.huppi.com/kangaroo/CIAtimeline.html

(Güncelleme, 9.1.2018)