Ajax Operasyonu, 1953 İran darbesinin arkasında Amerika ve İngiltere vardı

Resim: Şah Muhammed Rıza Pehlevi, CIA direktörü Allen Dulles ile birlikte İtalya’dan İran’a dönüyor.  (22 Ağustos 1953)

 

Resim: Şah Muhammed Rıza Pehlevi, CIA direktörü Allen Dulles ile birlikte İtalya’dan İran’a dönüyor.  (22 Ağustos 1953)

 

Amerika ve İngiltere’nin İran’da  ‘demokrasiyi ilerletme’ girişimlerinin doğasını anlamak için İran’ın demokratik geçmişine göz atmak gerekir.

İran petrollerinde gözü olan İngiltere’nin direktifleriyle, Amerika Birleşik Devletleri’nin yabancı bir ülkede orkestra ettiği ilk darbe girişimi olan 1953 olayları, bize önemli bir resim sunuyor.

İran’ın demokratik olarak seçilmiş ilk hükümeti olan Muhammed Musaddık hükümeti, ismi sonradan ‘BP’ olacak olan * İngiliz-İran Petrol Şirketi’ni 1951 yılında millileştirme kararı alır. Bu durum, İngilizleri sinirlendirmiştir. İngilizler, İran hükümetini devirmek için CIA’i yardıma ikna ederler.

*Anglo-Iranian Oil Company

 

İran hükümetini devirme fikri, İngiltere’de doğmuştur. İngiliz gizli istihbaratı (MI6) için, ortak operasyon konusunda CIA’in yardımını almak çok zor olmaz. Gizliliği kaldırılan Amerikan hükümeti belgelerinden, askeri darbeyi organize eden CIA ajanlarının  İran Ordu subayları ile birlikte çalıştığını görüyoruz.

Başbakan olarak kimin seçileceği,

Şah’ın moralinin yüksek tutulması için gönderilecek elçiler,

Tasarlanan bombalama ve terör eylemlerini, Komünist Parti üyeleri yapmış gibi gösterilmesi,

İran’da gazetelere hükümeti yerden yere vuran makalelerin yerleştirilmesi. (İran basını CIA’in elindeydi.)

Vb. tüm aktiviteler, CIA’in İran’daki işbirlikçileri vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.

(Ek yorum: Fetö terör örgütüne benzemekte.)

 

İzlenen strateji: Şah’ı (Şah Muhammed Rıza Pehlevi) ve bir İranlı Generali, CIA ajanlarının yardımı ve CIA finansmanıyla desteklemek ve Muhammed Musaddık hükümetini devirmek.

 

Şah, en önemli rolü üstlenecekti. CIA, halkı ve ülkeyi bir iç karışıklığa, kaosa sürüklediği zaman, ortaya çıkacak, Musaddık hükümeti feshedilecek, yerine General Fazlullah Zahidi atanacaktı.

CIA ajanları ve İşbirlikçileri, ‘İranlı Komünistlerin’ kılığına bürünüp, Müslüman dini liderleri ve halkı tehdit ederler:   “Musaddık hükümetine karşı çıkarsanız çok ağır cezalara çarptırılacaksınız.”

Amaç, Halk içinde ve Dini kesimde Komünist karşıtlığı ve Musaddık karşıtlığı oluşturmaktır.

CIA, önemli Dini bir liderin evini bombalar.

CIA, büyük bir propaganda kapmayası başlatır, İran’ın büyük gazetelerinden birinin sahibine 45,000 dolar ödenir.

Darbe süresince, ABD’de de Amerikan medya organları aracılığıyla propaganda ve yalan haberler yapılmaya çalışılır. ( Amerikan basını, o tarihte tam olarak CIA kontrolü altında değildir.)

( Yorum: 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve esnasında, ‘Batı medyasının’ yaptığı yalan haberler gibi.)

 

 

Musaddık, 15 Ağustos’ta darbenin başlamasıyla, İran Parlamentosunu askıya alır. Bu durum da CIA’in işine yarar. Birçok darbe girişimcisi yakalanınca, Musaddık, gardını indirir.

19 Ağustos’ta, İran’daki Amerikan Elçiliği karşı saldırıya geçer, Din kisvesi altına gizlenmiş güç odakları ve daha önceden kışkırtılan halk kullanılır. Bu sefer Komünist partisi, Amerika-İngiltere’yi darbe yapmakla suçlar. CIA, tam kaybettiğini düşünürken; İran gazeteleri, Şah’ın sözlerini yayınlar, Şah yanlıları sokakları doldurur.

CIA ajanı olan bir İranlı gazeteci, beraberindeki kalabalık bir gurubu Parlamento binasının önüne getirir. Musaddık’ın bir bakanına ait olan bir gazete ofisini kundaklanması için halkı kışkırtır.

Başka bir İranlı CIA ajanı ise beraberindeki kalabalıkla Tudeh Partisini destekleyen gazetelerin ofislerini basar.

 

 

İran ordusunun içinden darbeye destek verenler sokaklara inmeye başlar. Kalabalık, askeri subayların önderliğinde ilerlemektedir. 1 saat içersinde telgraf ofisi ele geçirilir. İran şehirlerine, Şah yanlısı gösteriler düzenlenmesi için telgraflar gönderilir.

Uzun sürmeyen bir silahlı çatışmanın ardından İran Polis karargâhları ve Dış İşleri Bakanlığı, darbecilerin eline geçer…

 

CIA’in ‘Ajax operasyonu’ (TPAJAX) ismini verdiği darbe sonucunda, İran’da 300 civarı insan hayatını kaybeder.

Ölü sayısının yüksek olmasının sebebi, CIA’in halkı kışkırtmasıdır.

Darbe, İran Şahı’nın 20 seneyi aşan diktatörlüğü ile son bulur.

Şah yönetimi altında İran,  başta Amerikan yardımları ve silahları olmak üzere, dışa bağımlı hale gelir.

 

 

(Bazı bölümlerin özet çevirisi yapıldı. 4.1.2018)

Kaynak: globalresearch.ca/flashback-to-1953-operation-ajax-joint-cia-mi6-military-coup-in-iran/20698

Source English version